23 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29304

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür.

 

PUANLAR

HARFLİ BAŞARI NOTU

BAŞARI KATSAYISI

DERECESİ

95-100

A

3,77-4,00

Pekiyi

90-94

A-

3,55-3,76

Pekiyi

85-89

B+

3,34-3,54

Pekiyi

80-84

B

3,13-3,33

İyi

75-79

B-

2,91-3,12

İyi

70-74

C+

2,70-2,90

İyi

65-69

C

2,48-2,69

Orta

60-64

C-

2,27-2,47

Orta

0-59

F

(F1-F2)

Geçmez

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/2/2015

29261