22 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29303

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/30

İşyeri                  :  Aygüneş İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.

                               Hekimdede Mah. Saraç Sok. No: 2 D: 6 ŞANLIURFA(merkez)

SGK Sicil No      :  1020140.068-1021887.068

Tespiti İsteyen   :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Aygüneş İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Aksaray Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi işyerlerinde tıbbi sekreterlik ve sağlıkla ilgili temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda,

 Zafer Mah. Nevşehir Cad. No:120 AKSARAY adresinde bulunan Aksaray Devlet Hastanesi ve bağlı birimlerinde bakım ve onarım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.