21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7285

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/2/2015 tarihli ve 435 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                              A. İSLAM                                                  V. EROĞLU

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı V.             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                              E. ALA                                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                              İ. GÜLLÜCE                                            F. ÇELİK                                                  N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                              N. AVCI                                                    M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız