21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7280

Antalya İli sınırları içerisinde tesis edilecek olan ve ekli liste ile haritada adları, kamulaştırma bilgileri ve güzergâhları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergâhlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Maliye Bakanlığının 7/1/2015 tarihli ve 76 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                              A. İSLAM                                                  V. EROĞLU

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı V.             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                              E. ALA                                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                              İ. GÜLLÜCE                                            F. ÇELİK                                                  N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                              N. AVCI                                                    M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız