21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7278

Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/1/2015 tarihli ve 341 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                              A. İSLAM                                                  V. EROĞLU

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı V.             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                              E. ALA                                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                              İ. GÜLLÜCE                                            F. ÇELİK                                                  N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                              N. AVCI                                                    M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız