21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6243                                                                                            Karar Tarihi: 19/3/2015

Kurul Başkanlığının 18.3.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17.3.2015 tarih ve 43890421-101.01.05[20-01]-E.6916 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Halk Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.