21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6242                                                                                            Karar Tarihi: 19/3/2015

Kurul Başkanlığının 18.3.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17.3.2015 tarih ve 43890421-101.01.05[21.1]-E.6897 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından hâkim ortağı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne (VGM), katılım bankası kuruluş ve faaliyet izni alınması sürecinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca; katılım bankasının “ortaklık yapısının belirlenmesi ve kuruluş sermayesi için kaynak temin edilmesi”, “kuruluş izni, anonim şirket kuruluşu ve faaliyet izni başvurularının yapılması”, “hedef faaliyet alanları, müşteriler ve yatırımcılar için stratejiler oluşturulması”, “organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin belirlenmesi”, “bilgi işlem altyapısının kurulması”, “insan kaynaklarının belirlenmesi ve eğitimi” ve “VGM tarafından alınacak danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi” konularında müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.