20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7298   Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/7400   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/7155   Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği

2014/7179   Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik

2015/7255   Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

—   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

—   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/28)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/29)

—   Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

—   Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12)

—   Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

—   Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/13 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 13/3/2015 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 15/3/2015 Tarihli ve 366 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri