20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            19 Mart 2015

         69471265-305-3269

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  19 Mart 2015

       68244839-140.03-109-230

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3269 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI