20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            19 Mart 2015

         69471265-305-3252

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  19 Mart 2015

       68244839-140.03-104-225

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3252 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI