20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                19 Mart 2015

         69471265-305-3261

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      19 Mart 2015

       68244839-140.03-107-228

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3261 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI