20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5513                                                                                                   Karar Tarihi: 12/3/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 tarihli toplantısında 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı”nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

Karar verilmiştir.

 

EK-1

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATINA

İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Elektrik veya doğal gaz piyasasında iletim veya piyasa işletim lisansı sahibi bildirim yükümlülerinin, bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimleri yapabilmesi için, Kurum tarafından ilave yöntemler belirlenebilir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.