19 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29300

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/10

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Refik POLAT atanmıştır.

18/3/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI