19 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29300

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2015 YILINA

 AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

(1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilir.

(2) 1/1/2015 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2016 tarihine kadar uygulanır.

B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 28.530,669 ile çarpılır.

C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.722,723 ile çarpılır.

D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanır.

 

Yıllar

2015 yılında

uygulanacak

katsayılar

 

 

Yıllar

2015 yılında

 uygulanacak

katsayılar

53'den önceki yıllar

2.025.905,453

1988

4.220,926

1954

1.827.378,325

1989

2.560,687

1955

1.618.384,703

1990

1.553,211

1956

1.325.886,542

1991

996,658

1957

1.159.905,791

1992

598,499

1958

1.060.991,824

1993

361,034

1959-1966

901.280,034

1994

216,307

1967

817.674,944

1995

98,320

1968

750.578,602

1996

54,474

1969

714.996,286

1997

27,982

1970

667.287,128

1998

16,214

1971

600.351,914

1999

10,466

1972

508.799,610

2000

6,329

1973

450.086,698

2001

5,170

1974

334.056,490

2002

3,124

1975

266.391,243

2003

2,399

1976

227.216,630

2004

2,069

1977

166.665,825

2005

1,853

1978

119.180,955

2006

1,748

1979

88.242,166

2007

1,559

1980

41.219,608

2008

1,464

1981

28.530,669

2009

1,337

1982

23.722,723

2010

1,304

1983

20.621,615

2011

1,211

1984

16.497,950

2012

1,232

1985

11.373,002

2013

1,173

1986

8.237,211

2014

1,073

1987

6.349,021

2015

1,000

 

(3) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 12/2/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

b) 12/2/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2005 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

c) 12/3/2006 tarihli ve 26106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

ç) 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2007 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

d) 19/2/2008 tarihli ve 26792  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

e) 27/2/2009 tarihli ve 27154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2009 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

f) 1/4/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

g) 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

ğ) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

h) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,

ı) 6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ.

Tebliğ olunur.