18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    16 Mart 2015

         69471265-305-3065

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Moskova Turizm Fuarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mart 2015 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          16 Mart 2015

       68244839-140.03-102-217

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3065 sayılı yazınız.

Moskova Turizm Fuarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mart 2015 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI