17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Mart 2015

         69471265-305-3064

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Tütün ve Sağlık Konferansına katılmak üzere; 17 Mart 2015 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  16 Mart 2015

       68244839-140.03-101-216

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3064 sayılı yazınız.

Dünya Tütün ve Sağlık Konferansına katılmak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI