17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Mart 2015

         69471265-305-3063

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına katılmak üzere; 17 Mart 2015 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  16 Mart 2015

       68244839-140.03-100-215

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3063 sayılı yazınız.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına katılmak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI