17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Mart 2015

         69471265-305-3062

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  16 Mart 2015

        68244839-140.03-99-214

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3062 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI