17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                16 Mart 2015

         69471265-305-3058

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mart 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      16 Mart 2015

        68244839-140.03-96-211

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3058 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mart 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI