17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

TBMM KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNE ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1084                                                                                                 Karar Tarihi: 13.03.2015

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146’ncı maddesi gereğince, Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içerisinden Sayıştay üyesi Rıdvan GÜLEÇ, Genel Kurulun 13.03.2015 tarihli 76’ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.