15 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29296

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında bulunan not tanımlarından “FD: Devamsız,” tanımı “FD: Ön şart,” olarak, “NA: Devamsız notu,” tanımı “NA: Devamsız,” olarak değiştirilmiştir.

“a)

Harf

4’lük sistem

100’lük sistem

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

70-79

CC

2.00

60-69

DC

1.50

55-59

DD

1.00

50-54

FD

0.50

45-49

FF

0.00

0-44

FG

0.00

0.00

”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten S, EX, T, DC, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır ve bu dersi tekrarlaması gerekir, ancak FD notu alınan ders ile ön şart yerine getirilmiş kabul edilir. DD ve DC notu alan bir öğrenci sorumlu geçmiş sayılır, ancak diploma notu CC olursa sorumluluğu kalkar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2013

28541

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/1/2014

28869

2-

6/11/2014

29167 (Mükerrer)