14 Mart 2015 Tarihli ve 29295 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ardahan Üniversitesi Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/24)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/25)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/26)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/27)

––  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)

––  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2012/1277 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/845 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/1481 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2202 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2349 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2515 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2892 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/7526 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/1440 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri