14 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29295

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/24

İşyeri                  :  Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.

                               Pamukova Şubesi

                               Cumhuriyet Mah. Fatih Cad. No: 301/1 Pamukova/SAKARYA

SGK Sicil No      :  1065752.054

Tespiti İsteyen   :  Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.

İnceleme             :  Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Cumhuriyet Mah. Fatih Cad. No: 301/1 Pamukova/SAKARYA adresinde bulunan Pamukova Şube işyerinde tehlikesiz katı atıkların toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.