13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/22

İşyeri                  :  Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.

                               Büyükdere Cad. No: 33 Maslak/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1059610.059

Tespiti İsteyen   :  Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.

İnceleme             :  Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan Tilki Çatağı Mevkii Ereğli Cad. Maltepe Sok. No: 66 Marmara Ereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde kurulu bulunan MDH Marmara Terminali işyerinde şirketin hissedarları olan POAŞ, Shell ve Petline gibi akaryakıt firmaları tarafından yurt dışı rafinerilerden ithal edilerek gemilerle getirtilen akaryakıt ürünlerinin, boru hattıyla kara tanklarına sevk edilerek depolama, pazarlama ve sevkiyata hazır hale getirilme işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.