12 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29293

TBMM KARARI

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİĞİ İÇİN

YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1083                                                                                                         Karar Tarihi: 10.03.2015

15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 10.02.2015 tarihinde boşalan bir üyelik için Genel Kurulun 10.03.2015 tarihli 73’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

 

ADI VE SOYADI                                     ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Ersin ÖNGEL                                             Halkların Demokratik Partisi Grubu