11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

ATAMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/78

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Mehmet Alaattin NALCIOĞLU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

10/3/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                      İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                        Çevre ve Şehircilik Bakanı