11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/23

İşyeri                  :  Kılıç Taşımacılık Temizlik Behsat KILIÇ

                               Şehitpamir Cad. 2 Nolu Belediye İşh. No: 28

                               İSKENDERUN (Merkez)

SGK Sicil No      :  1168696.001

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Kılıç Taşımacılık Temizlik Behsat KILIǒda Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi işyerinde hasta kayıt işlemleri, hastalara randevu verme, hasta yönlendirme, klinik yardımcı personeli, protez diş üretimi, röntgen çekimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kılıç Taşımacılık Temizlik Behsat KILIÇ işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları  Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.