9 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29290

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU PİLOT EĞİTİMİ LİSANS

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2013 tarihli ve 28680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) PPL sahibi olabilmek için SHGM tarafından yapılan PPL teorik bilgi sınavını ve kontrol uçuşunu başarmış olmak gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2013

28680