7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

––  Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının Atanmasına Dair İşlem

 

YÖNETMELİKLER

2015/7324      Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik

––  Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/20)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/21)

––  Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2015/9)

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44)

––  Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2012/1258 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/3550 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/6183 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2014/682 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8516 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


7/3/2015 tarihli ve 29288 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.