6 Mart 2015 Tarihli ve 29287 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/2)

 

KURUL KARARI

—  2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24/2/2015 Tarihli ve 2015/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı