6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/100

1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik TURAN’ın görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

5/3/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Numan KURTULMUŞ

                  Başbakan                                             Başbakan Yardımcısı