6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          3 Mart 2015

         69471265-305-2616

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumuna katılmak üzere; 6 Mart 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                3 Mart 2015

        68244839-140.03-90-195

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/3/2015 tarihli ve 69471265-305-2616 sayılı yazınız.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumuna katılmak üzere, 6 Mart 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI