6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

DÜZELTME

27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)’in çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasında yer alan “ikinci” ibaresi “dördüncü” olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 05/03/2015 tarihli ve 82196778-010.05-16-2417 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.