5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Yeterlilik sınavından önce müfettiş yardımcılarının kuruldan çıkarılmaları hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 15 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2007

26449

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2009

27419

2-

12/7/2011

27992

3-

10/1/2014

28878