5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-05)

MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.