4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2014 tarihli ve 29139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2014

29139