4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA

DİPLOMATİK VE KONSÜLER PERSONELİN BELİRLİ YAKINLARININ

KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARINA OLANAK

SAĞLAYAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6632                                                                                                     Kabul Tarihi: 19/2/2015

MADDE 1 – (1) 31 Ekim 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/3/2015