4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          2 Mart 2015

         69471265-305-2541

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti, Fransa ve Letonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                2 Mart 2015

        68244839-140.03-89-194

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/3/2015 tarihli ve 69471265-305-2541 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti, Fransa ve Letonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI