4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 19/2/2015

Karar No  : 2015/12

Konu         : Maliye Hazinesi’ne ait Aydın-Didim taşınmazı.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/1/2015 tarih ve 543 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesinde bulunan 1016 parsel no.lu 9.810,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.