3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/18)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/2/2015 Tarihli ve 6205 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 23/2/2015 Tarihli ve 232 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 23/2/2015 Tarihli ve 235 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 23/2/2015 Tarihli ve 236 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri