1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri