27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                   19 Şubat 2015

         69471265-305-1990

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Şubat 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         20 Şubat 2015

        68244839-140.03.66-159

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1990 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Şubat 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI