27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 6610                                                                                     Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Singapur’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2015