27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA BÜKREŞ’TEKİ

YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VE İSTANBUL’DAKİ DİMİTRİE CANTEMİR

ROMEN KÜLTÜR ENSTİTÜSÜNÜN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6608                                                                                     Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2015