27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ

ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 6605                                                                                     Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 15 Ağustos 2014 tarihinde Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2015