27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ

ARASINDA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA TİCARET, YATIRIM VE

İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6604                                                                                     Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 11 Mart 2013 tarihinde Stokholm’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2015