26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

BAKANLAR KURULU ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUK

ÜYELERİNİN AİLE BİREYLERİNİN KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE

ÇALIŞMALARINA OLANAK SAĞLAYAN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6618                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 26 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015