26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2015 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

1/1/2015 tarihinden itibaren

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

10,402

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

10,171

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

9,145

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,782

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

8,421

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

8,002

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

7,601

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

7,162

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,840

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

6,267

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

5,086

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

4,896

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

4,612

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,477

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,096

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,038

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,773

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,637

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,506

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,277

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,201

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,066

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

2,934

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

2,839

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

2,762

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

2,591

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,457

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,382

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,266

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,191

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,115

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,983

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,904

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

1,782

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,180

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,176

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,101

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,097

2014

1.

dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için

1,031

2015

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,000

 

Olarak tespit edilmiştir.

Not: 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1,097 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır.

Tebliğ olunur.