26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE

DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-03)

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü 06510 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız