26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

VİŞEGRAD’DAKİ SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜNÜN YAPISAL

UNSURLARININ DURUMUNUN TESPİT EDİLMESİ, RESTORASYON

PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE PROJENİN UYGULANMASI

KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6630                                                                                               Kabul Tarihi: 12/2/2015

MADDE 1 – (1) 24 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan “Vişegrad’daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015